parcely - rozpis

Rozpis parciel v Svätoplukove. V každom riadku je typ domu t.j. L8, Z17, potom číslo príslušnej parcely a jej rozloha v m2. Presné umiestnenie parcely na pozemku si môžete pozrieť v časti parcely - mapka, v ľavom menu.

 

     Ulica číslo 1:

     Typ domu    parcela číslo     plocha (v m2)

 

        L3                2360/26                646    m2
        Z4                2360/27                520    m2
        Z3                2360/28                520    m2
        Z2                2360/29                520    m2
        Z1                2360/30                520    m2
        L2                2360/31                541    m2
        L1          2360/32-35              2400    m2

 


     Ulica číslo 2:

     Typ domu    parcela číslo     plocha (v m2)


        L5                 2360/16          1036    m2
       Z11               2360/17            520    m2
       Z10               2360/18            520    m2
       Z9                 2360/19            520    m2
       L4                 2360/20            541    m2
       D1/D2          2360/21            985    m2
       Z8                 2360/22            521    m2
       Z7                 2360/23            521    m2
       Z6                 2360/24            521    m2
       Z5                 2360/25            693    m2

 

     Ulica číslo 3:

     Typ domu    parcela číslo     plocha (v m2)

        L8                  2360/6              973    m2
       Z17                2360/7              544    m2
       Z16                2360/8              519    m2
       Z15                2360/9              507    m2
       L7                  2360/10            868    m2
       D3/D4           2360/11            979    m2
       Z14                2360/12            520    m2
       Z13                2360/13            520    m2
       Z12                2360/14            520    m2
       L6                  2360/15            562    m2