Predaj Pozemkov - SVATOPLUKOVO (10 km od NITRY)

Predaj pozemkov v Svatoplukove, okres NITRA

 Ceny pozemkov od 17 000 EUR (512 142 SKK) !!

    Predaj pozemkov v Svätoplukove pri Nitre. Tento projekt sa týka 29 stavebných pozemkov pre rodinné domy v blízkosti Nitry na okraji dediny Svätoplukovo (10 km od centra NITRY). Pre viac informácií o dedine Svätoplukovo kliknite tu .

    Stavebné pozemky sa nachádzajú v obci Svätoplukovo, časť Horné zemky, na ploche cca 29 000 m2. Svojou polohou predstavujú nezastavané územie obce. Celé územie je ohraničené z juhozápadu miestnou komunikáciou, z juhu susedí s domami v Svätoplukove a na východe sa nachádza Mlynský potok. Severná časť je voľná poľnohospodárska plocha.

    Celá oblasť je tvorená mierne svažitým terénom so stúpaním v smere na severozápad a prevýšením 8m, tj. juhovýchodný,slnečný svah. Územie je rozdelené na 3 ulice. Parcely sú rôznych veľkostí od najmenších 26 x 20 m, t.j. 520 m2 po najväčšiu parcelu, ktorá má rozlohu 2400 m2. Všetky parcely sú pekne presvetlené. Ulice sú navrhnuté, tak aby dochádzalo čo možno k najmenšiemu tieneniu slnka v rámci dňa, spolu so skonom pozemku vytvárajú výborné slnečné podmienky pre všetky parcely. Pre viac informácií o pozemkoch, polohe kliknite tu .

 

Jednotlivé stavebné parcely sú vo výmerách od 520 m2 do 2400 m2. Pre viac informácií o parcelách, rozlohe pozemkov kliknite tu .

 

Inžinierske siete, ktoré budú vybudované pri pozemkoch:

- Splašková Kanalizácia

- Dažďová kanalizácia realizovaná drenážnym potrubím zvedeným do 4 studní

- Vodovod

- Rozvody elektriny spolu s novou trafostanicou

- spevnená komunikácia s prvou vrstvou kameniva

 

Súčasný stav realizácie obytného súboru:

- Platné územné rozhodnutie na výstavbu 29 rodinných domov.

- Vykosené koridory pre cesty

- Skrývka ornice naplánovaná na 24.8. 2009

- Príprava Stavebného povolenia pre inžinierske siete