o pozemkoch PDF Tlačiť E-mail
    Stavebné pozemky sa nachádzajú v obci Svätoplukovo, časť Horné zemky, na ploche cca 29 000 m2. Svojou polohou predstavujú nezastavané územie obce. Celé územie je ohraničené z juhozápadu miestnou komunikáciou, z juhu susedí s domami v Svätoplukove a na východe sa nachádza Mlynský potok. Severná časť je voľná poľnohospodárska plocha. Počet stavebných pozemkov je 29.
   
    Oblasť je tvorená mierne svažitým terénom so stúpaním v smere na severozápad a prevýšením 8m, tj. juhovýchodný,slnečný svah. Územie je rozdelené na 3 ulice. Parcely sú rôznych veľkostí od najmenších 26 x 20 m, t.j. 520 m2 po najväčšiu parcelu, ktorá má rozlohu 2400 m2. Všetky parcely sú pekne presvetlené. Ulice sú navrhnuté, tak aby dochádzalo čo možno k najmenšiemu tieneniu slnka v rámci dňa, spolu so skonom pozemku vytvárajú výborné slnečné podmienky pre všetky parcely.
 
 
pohlad na parcely - ortofotomapa
 
 

 Inžinierske siete - sú započítané v cene pozemku

  • Splašková Kanalizácia
  • Dažďová kanalizácia realizovaná drenážnym potrubím zvedeným do 4 studní
  • Vodovod
  • Rozvody elektriny spolu s novou trafostanicou
  • Spevnená komunikácia - prvou vrstvou kameniva

 Inžinierske siete - v štádiu jednania

  • Plyn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.noali.sk, Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting